Ma. Dolors Bosch

La meva formació:


- Llicenciada en Filosofia i Ciències de la Educació, Secció Psicologia l’any 1987 a la UB. I Psicòloga especialista en Psicologia Clínica l’any 2004.
– Diploma Superior  en Criminologia a l’ Institut de Criminologia de la UB l’any 1990.
– Post-grau  en Psicobiologia Clínica a la UB l’any 1993.
– Des de el 1995 sóc membre de l’Associació APRODA  (Andalusia) i de la societat SOCIDROGALCOHOL.
– Des del 2003 sóc membre col·laborador a l’Observatori d’Ètica Aplica a la Intervenció Social de la Fundació  Campus Arnau d’Escala de la Fundació de la UDG.
– Des del 2006 sóc membre de la Comissió de Docència de la xarxa de salut mental i addiccions de l’ IAS.


La meva experiència com a docent ha estat sempre lligada al camp de les addiccions:
- He col·laborat en el seminari de formació general en les addicions que du a terme la Fundació SER.GI, a la Escola d’infermeria, en el màster de Psicologia Clínica de la UDG, i en la formació de pràcticums des de 1995 fins l’actualitat, i tanmateix en les pràctiques de màster de Psicologia Clínica tant de la UAB cm de la UDG, i del màster en toxicomanies de la UB.
- En xerrades informatives i preventives a la població general juntament amb l’Associació d’Alcohòlics Rehabilitats de Girona, A.D.A.R.G. ( de la qual en sóc membre assessor).
- Presentació de pòsters en diferents congressos i alhora participació en la organització de jornades.

Pel que fa a la meva experiència laboral puc dir que  des del 1994 estic treballant en el CAS Teresa Ferrer (centre d’atenció i seguiment de les addiccions), que pertany a la Xarxa de Salut Mental de l’IAS  (des de 2005) Parc Hospitalari Martí i Julià.
Abans d’arribar a Girona i havent acabat els estudis vaig estar al que actualment és l’Hospital de Sant Joan de Déu Fundació ALTHAIA de Manresa (1987-1992), i al CAS de Tarragona (en una estada més curta, 1993).
Sempre he estat treballant en el món de les addicions (tant químiques com de comportaments) i la Salut Mental, i   intentant fer la formació i treball en tot allò que pot relacionar-s’hi: els adolescents, els joves, els pares, grups de teràpia, …. Relació entre el cognitiu-comportament-el social-l’organicitat.