Olga Bernal

Vaig estudiar psicologia a la Universitat Nacional d’Educació a Distància, finalitzant els meus estudis l’any 2000.

Des de els meus inicis fins l’actualitat, el meu interès s’ha centrat en diferents àmbits de la psicologia i això m’ha permès anar-me especialitzant en diferents camps al llarg d’aquests anys.

Inicialment vaig centrar el meu interès en l’àmbit de les toxicomanies i per aquest motiu vaig iniciar les meves pràctiques amb malalts drogodependents al CAS Girona on vaig estar col·laborant durant dos anys.

Posteriorment vaig continuar formant-me en un altre camp que em cridava molt l’atenció, que era el de les dones. Durant aquests anys he centrat els meus estudis en el camp de la violència de gènere i l’exclusió social, i he estat treballant fins ara en diferents projectes relacionats. He coordinat projectes d’inserció individualitzats per dones en risc d’exclusió social i actualment treballo com a psicòloga amb persones immigrants, refugiades i dones víctimes de violència de gènere.

Des de fa 5 anys col·laboro com a voluntària de la Creu Roja dins l’Equip de Resposta Immediata en Emergències, un equip de suport psicosocial que actua en el cas d’una emergència, catàstrofe, etc..

D’altra banda el meu interès per la psicologia educativa m’ha permès treballar amb funcions docents assessorant a persones que es presenten a oposicions per cossos de seguretat (bombers, mossos d’esquadra, policia local). És en aquest camp on m’he especialitzat els últims anys en el centre Ax6, realitzant visites individuals on treballo amb els textos de personalitat més comuns i faig assessorament personalitzat de cares a la preparació per l’entrevista laboral.