Fitoteràpia Xinesa

Els tractaments  amb fitoteràpia xinesa suposen per al pacient la ingesta diària de decoccions de remeis medicinals.

La fitoteràpia xinesa tracta les malalties pròpies de la medicina interna. A títol indicatiu, exposem un centenar de malalties que es poden tractar amb medicina herbal:

Acúfens; amenorrea (absència de menstruació); andropàusia; anèmia; anorexia; ansiedat; apnea; artritis reumatoide; asma; avortaments repetitius; azoospèrmia; bruxisme; bulimia; cefalea crònica; cervicàlgies; colecistitis; colitis ulcerosa; depressió mental; desordres de la premenopausa (canvisde l’humor y del desig sexual, cefalea, desordres de la son, dificultad de concentració, irregularidat menstrual, orina freqüent, sequedat vaginal, sudoració extrema); desordres de la menopausa (dolor articular, fogots, sudoració nocturna, atròfia vaginal, ansietat, depressió, diarrea crònica; insomni, irritabilitat; nerviosisme); desordres de la postmenopausa (osteoporosis); desordres menstruales en general (menstruació massa abundant, menstruació irregular, pèrdues fora del periode menstrual); desordre obsesiu-compulsiu; desordres del sistema digestiu (acidesa del estómac; digestions pesades, falta de gana, gasos, regurgitacions àcides); desordres del sistema urinari (miccions doloroses, disúria, oligúria, incontinencia urinària, enuresis, espermatúria, hematúria); disfuncions erèctils; dismenorrea (menstruacions doloroses); dolor, en general; dorsàlgia; edema; edema de les cames; efectes col·laterals de la quimioteràpia i de la radioteràpia en el tractament del càncer (vòmits, nàusea, cremor de l’estómac, debilidat); goll; malaltia de Crohn; malalties de l’embaraç (edema durant l’embaraç, nàusea y vòmits durant l’embaraç, retenció urinària durant l’embaraç); malaltia de Méunière ; malalties del postpart (retencions de loquis, prol·lapse de l’úter, vertigen, afonia, lumbàlgia, cefalea, edema, hematúria; hemafècia, restrenyimient, depressió, agalàctia); malaltia de Raynaud; espermatorrea; restrenyimient; ejaculació precoç; falta de desig sexual; fístula anal; fisures anals; gota; hemorroïdes; herpes zoster; hipercolesterolèmia; hipertensió; hipotensió; hipertiroïdisme; hipotirodismoe; hipertròfia benigna de la pròstata; impotència; infertilitat femenina; infertilitat masculina; insomni; leucorrea; lumbàlgia; lupus; menopausa precoç; migranya; miomes uterins; nòduls mamaris; obesitat; oligospèrmia; osteoporosis; pòlips nassals; prol·lapse de l’estómac; prol·lapse rectal; prol·lapse de l’úter; prol·lapse de la bufeta; prostatitis crònica; pruïja (picors); quistos en els ovaris; reumatisme; rinnitis alèrgica; seqüeles d’un infart cerebral (hemiplèxia, paràlisis facial, afàsia); síndrome de cansament crònic; síndrome del colon irritable; síndrome de fibromiàlgia; síndrome premenstrual; síndrome de Sjögren; sinnusitis crònica; sordesa; teratospèrmia; tics facials; vaginitis; varius; vertigen.