Preconcepció

En el nostre centre, oferim un programa d’atenció-preconcepció basada en els principis de la medicina xinesa i les estratègies de tractament, els requeriments nutricionals i la medicina xinesa actual i la investigació biomèdica.

Aquest programa és una manera de preparar-se per a unaAcupuntura-Olesa-Baix llobregat-fertilitat-preconcepcio concepció i un nadó saludables. Pot ser comparat amb la preparació d’un camp abans de plantar les llavors per assegurar un creixement òptim. Sabem que les parelles sanes produeixen òvuls i espermatozoides de qualitat, el que condueix finalment a nadons sans. L’acupuntura i les herbes xineses són un mètode de tractament eficaç i segur que permet al cos a endinsar-se en un ritme natural de fertilitat i crea el millor ambient per donar lloc a un embaràs. La medicina xinesa actua corregint qualsevol desequilibri i en la promoció de la salut reproductiva i general. El programa de  Preconcepció és una elecció conscient que cada parella ha d’invertir en la qualitat de l’esperma i dels òvuls per produir les concepcions i els nadons el més saludables possibles. Els beneficis comprovats d’embarcar-se en un programa de Preconcepció d’uns mesos per preparar-se per l’embaràs inclouen:

* Millorar la fertilitat

* Millorar la qualitat de l’òvul i l’espermatozoide

* Reduir el risc d’avortament involuntari

Dura una mica de temps perquè els òvuls i els espermatozoides han de madurar, per la qual cosa és necessari seguir el programa un mínim de quatre mesos.