La infertilitat masculina

La infertilitat  i la subfertilitat (fertilitat reduïda)Acupuntura-Olesa-Baix llobregat-programa-fertilitat-masculina masculina s’observa en un de cada cinc casos en què una parella té problemes per concebre. En la reproducció assistida el problema rau en l’home el 40% de les vegades. Aquestes dades donen suport a la necessitat d’un canvi en la creença incorrecta que la infertilitat és un problema exclusivament femení. La fertilitat masculina depèn d’espermatozoides sans. La qualitat, quantitat i motilitat dels espermatozoides necessita estar dins de certs paràmetres per donar lloc a la concepció. En Medicina xinesa es considera que la infertilitat masculina és una debilitat o una obstrucció en el sistema reproductiu, juntament amb la manca d’equilibri en els sistemes del cos.

La causa més comuna d’infertilitat masculina són els problemes amb la producció d’espermatozoides, en general un baix recompte d’aquests. Un de cada 25 homes pateix d’un baix recompte, una xifra que podria augmentar sobre la base de les estadístiques que mostren una caiguda del 45% en el recompte d’espermatozoides de l’home sobre la mitjana dels últims 50 anys. De vegades, els tres factors (qualitat, quantitat i motilitat) dels espermatozoides són pobres. Altres causes d’infertilitat masculina són els desequilibris hormonals, els anticossos, els bloquejos que restringeixen el transport dels espermatozoides i els problemes sexuals. No obstant això, en el 40% dels casos la causa de la infertilitat masculina és desconeguda.

Se sap que els factors que afecten la producció d’esperma que s’han d’abordar o evitar són:

• Infecció.

• Calor.

• Varicocele.

• Medicaments (recreatius i prescrits) i productes químics.

• Fumar.

• Radiació.

• Les deficiències nutricionals.

Fins fa poc, l’envelliment es considerava un factor de risc per a la fertilitat femenina, però la investigació ha identificat una relació entre l’envelliment i la infertilitat masculina. L’edat disminueix la capacitat motriu dels espermatozoides i en conseqüència és més difícil que puguin completar el trajecte fins l’òvul femení. També hi ha una major probabilitat de defectes genètics amb l’edat.

Sovint no hi ha indicis evidents que un home pugui patir d’infertilitat, per la qual cosa és essencial que la parella es sotmeti a una revisió completa si té la intenció de concebre.

Utilitzem l’acupuntura, la medicina herbal xinesa i consells nutricionals per promoure la fertilitat masculina i les concepcions saludables, així com millorar la salut i el benestar general masculí. Oferim un mètode de tractament segur, relaxant i eficaç. S’han d’identificar i abordar les necessitats reproductives de cada home i de la seva salut ja que entenem que un diagnòstic d’infertilitat és un xoc per a molts homes.

Tractem una àmplia gamma de trastorns d’infertilitat masculina, com ara:

• Nivells baixos de testosterona.

• Recompte baix d’espermatozoides.

• Mala motilitat espermàtica.

• Poc volum d’esperma.

• Liqüefacció pobre.

• Morfologia anormal (forma).

Els espermatozoides triguen uns 90 dies per madurar, de manera que el tractament d’acupuntura regular és recomanat com a mínim durant tres mesos per tal de promoure la producció d’espermatozoides sans.

Els estudis realitzats per Pei el 2005, Siterman el 1997 i 2000, i Gerhard el 1992, van demostrar que l’acupuntura millora la qualitat i quantitat de l’esperma. Els autors dels estudis van observar que l’acupuntura és un mètode eficaç per millorar els paràmetres seminals. Un estudi de l’any 2002 dirigit per Zhang va mostrar l’efecte positiu de l’acupuntura en la reproducció assistida i la injecció intracitoplasmàtica d’espermatozoides (ICSI).

Un dels autors de l’estudi de l’any 2005 afirmava:

“Fins i tot per assolir el potencial natural de la fertilitat, el tractament de l’acupuntura és un mètode no invasiu que pot millorar la qualitat de l’esperma.”

(Dr Jian Pei, Fertility and Sterility, July 2005, Vol 84, Issue1, pp. 141-7) (Dr. Jian Pei, Fertility and Sterility, juliol de 2005, Vol 84, no.1, pp 141-7)

Vegeu les referències