Acupuntura en pacients amb dolor lumbar crònic

L’eficàcia i l’acceptació de l’acupuntura en pacients amb dolor lumbar crònic: Resultats d’un assaig prospectiu, aleatoritzat i controlat.

Objectiu: Investigar l’efectivitat de l’acupuntura addicional en els pacients amb dolor lumbar crònic que van participar en un programa de rehabilitació per a pacients hospitalitzats.Acupuntura, Olesa de Montserrat, Lumbago, lumbàlgia

Disseny: Els pacients van ser assignats a l’atzar a un dels dos grups (A i B), tant per rebre un programa de rehabilitació estàndard d’acord amb les directrius alemanyes. Els pacients en el grup A, a més, es van sotmetre a l’acupuntura dues vegades per setmana, realitzada per dos metges xinesos amb la formació de medicina xinesa. Al principi i al final del programa, així com als 3 mesos després, els pacients van completar qüestionaris sobre la qualitat relacionada amb la salut de la vida (Short – Form 36 Health Survey [SF -36]), les dades sociodemogràfiques i clíniques, actitud cap a la medicina xinesa, dolor, i els esdeveniments adversos.

Marc: Clínica de rehabilitació per a pacients hospitalitzats a Alemanya.

Pacients: Els pacients amb dolor crònic lumbar que participen en un programa de rehabilitació per a pacients hospitalitzats.

Les avaluacions: L’acceptació de l’acupuntura, la qualitat relacionada amb la salut de la vida i el dolor/símptomes.

Resultats: Es van analitzar cent quaranta-tres pacients: 74 en el grup A (intervenció) i 69 en el grup B (controls), el 67% van ser homes i el 33% dones, amb una edat mitjana de 50,7 anys. L’acceptació de la medicina xinesa va ser excel·lent: 89% dels pacients voldria que la medicina xinesa s’integrés en la rehabilitació hospitalària estàndard i el 83 % fins i tot ha pagat per ella si cal. Les respostes als qüestionaris SF-36 van mostrar que el grup A va informar significativament d’un millor funcionament físic, salut general, vitalitat i rol emocional respecte els del grup B. Els resultats de dolor al grup A van ser superiors als del grup B. En concret, el dolor de cama/peu assegut/dret (ciàtica), mal al transport de càrregues de 10 kg. o més, i picor a les mans i els peus havien disminuït significativament.

Conclusió: L’acupuntura va ser altament acceptada i tingut efectes positius en els pacients amb dolor lumbar crònic. Aquests resultats mostren que l’acupuntura pot ser un tractament efectiu i ben tolerat sense esdeveniments adversos.

Per a més informació:  Pubmed: Effectiveness and Acceptance of Acupuncture in Patients with Chronic Low Back Pain: Results of a Prospective, Randomized, Controlled Trial.

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados

Acupuntura i mal de coll

Els autors d’un nou estudi diuen: L’acupuntura pot tenir beneficis duradors per al mal de coll.

L’estudi va trobar que les persones que van rebre acupuntura van tenir menys dolor tres anys després que les persones amb dolor similar que van rebre un tractament simulat.

L’acupuntura és àmpliament utilitzada en els Estats Units i Europa, així com a Àsia, encara que la investigació sobre l’eficàcia de les diferents condicions es barreja. Un dels problemes és com crear l’equivalent de píndoles de placebo per a un tractament que consisteix en agulles s’insereixen en els pacients.

Un nou estudi, publicat en l’edició de juny de la revista “Pain”, els investigadors de la Universitat d’Oslo a Noruega, van desenvolupar una tècnica per a un tractament simulat. Dotze dones oficinistes amb dolors crònics de coll i dolor a l’espatlla van rebre 10 sessions d’acupuntura estàndard i tècniques d’acupressió, altres 12 treballadors tenien les agulles col·locades en punts d’uns pocs mil·límetres de distància dels punts utilitzats en el tractament estàndard.Acupuntura mal de coll Olesa de montserrat

La intensitat del dolor informat pel grup d’acupuntura real va disminuir en un 70 per cent durant el curs del tractament, i tres anys més tard es va mantenir en aproximadament la meitat del nivell del pretractament. El dolor informat pel grup de tractament simulat es va reduir lleugerament durant el tractament, però va lliscar de nou més tard, eren de més dolor tres anys més tard que abans de l’experiment.

El grup de tractament també va reportar una millora més gran i més duradora dels mals de cap.

Per a més informació: The new york times

Publicado en Sin categoría | Comentarios desactivados

Per mals de cap crònics el millor tractament pot ser un dels més antics

L’acupuntura proporciona millores en la cefalea i la migranya:

El 1998, el “National Institutes of Health” va acceptar l’acupuntura com un tractament alternatiu útil per mals de cap, però va advertir que no hi havia suficients proves clíniques per establir conclusions fermes sobre la seva eficàcia. Ara, una revisió sistemàtica dels estudis fins al 2007 arriba a la conclusió que l’acupuntura ofereix un major alleujament que la medicació o un placebo. Acupuntura Olesa de montserrat migranya cefalea

L’informe, que apareix en l’edició de desembre de “Anesthesia and Analgesia”, va revisar 25 assaigs aleatoris controlats en adults que va durar més de quatre setmanes. En set desl assaigs van comparar l’acupuntura amb la medicació, els investigadors van trobar que el 62 per cent dels 479 pacients van tenir una resposta significativa a l’acupuntura, i només el 45 per cent a la medicació.

Catorze dels estudis, amb un total de 961 pacients, van comparar l’acupuntura amb un placebo, un tractament en què es va portar a creure als pacients que estaven rebent acupuntura. D’aquests, el 53 per cent va trobar alleujament del dolor amb acupuntura, en comparació amb el 45 per cent que es va sentir millor amb el placebo. En quatre estudis que van comparar l’acupuntura amb massatge, però aquests estudis van ser massa petits per treure conclusions estadísticament significatives.

“Les persones que reben acupuntura la prefereixen als medicaments, a causa dels efectes secundaris de les drogues”, va dir el doctor Tong J. Gan, un dels autors de la revisió i professor d’anestesiologia a Duke. “Aquest és un tractament alternatiu que està començant a entrar en el corrent principal”.

Per a més informació: anesthesia & analgesia

Publicado en Acupuntura, Medicina xinesa | Comentarios desactivados

Dolor d’espatlla: Acupuntura o tractament convencional?

En el “Ruhr-University” de Bochume (Alemanya) es va realitzar el següent assaig clínic aleatoritzat per comprovar l’efecte terapèutic de l’acupuntura per al dolor crònic d’espatlla.
Comptant amb 424 pacients amb dolor crònic d’espatlla que van ser assignats a l’atzar per rebre acupuntura xinesa (verum), l’acupuntura falsa (falsa) o el tractament convencional ortopèdic típic.acupuntura, Olesa de Montserrat, dolor d'espatlla

Les estadístiques descriptives mostraven una major millora de la mobilitat de l’espatlla per al grup verum enfront del grup de control, sent d’un 65%, mentre que amb l’acupuntura falsa un 24% i amb el tractament ortopèdic d’un 37%.

La prova indica que l’acupuntura és una alternativa eficaç al tractament convencional ortopèdic per a pacients amb dolor crònic d’espatlla.

Per a més informació: PubMed. German Randomized Acupuncture Trial for chronic shoulder pain

Publicado en Acupuntura, Medicina xinesa | Comentarios desactivados

Acupuntura i túnel carpià

La Síndrome del túnel carpià és una de les neuropaties perifèriques més freqüents, que consisteix en una gran pressió del nervi i els tendons mitjans del túnel carpià, donant origen a diversos símptomes sent els més típics la sensació de calor, rampa, entumiment al palmell de la mà i els dits. Afecta fins a un 3% de la població general i sol ser de difícil tractament.Acupuntura Olesa de Montserrat túnel carpià

En aquest estudi 77 pacients amb la síndrome del túnel carpià idiopàtic lleu-moderat van ser assignats a l’atzar i assignats en dos grups de tractament diferents: tractament amb acupuntura i tractament amb esteroides. Després de la finalització de l’estudi es va observar que el grup d’acupuntura va experimentar una millora significativa comparat amb el grup de tractament típic d’esteroides per a aquests casos.

En aquest article es demostra que el tractament amb acupuntura a curt termini pot proporcionar una millora a llarg termini en el STC idiopàtica lleu-moderada.

Per tant el tractament amb acupuntura pot ser considerat com una teràpia alternativa a altres tractaments conservadors per a aquells que no desitgen l’opció quirúrgica.

Més informació: A Randomized Clinical Trial of Acupuncture Versus Oral Steroids for Carpal Tunnel Syndrome: A Long-Term Follow-Up

Publicado en Acupuntura, Medicina xinesa | Comentarios desactivados

Acupuntura eficaç en el tractament del dolor menstrual (dismenorrea)

En una publicació recent al elmundo.es s’esmenta aquesta llarga investigació publicada a ‘Journal of Obstetrics and Gynecology’ on van participar gairebé 3.000 dones en l’estudi dels efectes de l’acupuntura en el dolor menstrual.Acupuntura Olesa, dolor menstrual

Conclusions que van arribar: “l’acupuntura pot fins i tot ser més eficaç que les medicines o els remeis d’herbolari”. “Hi ha una evidència convincent sobre la seva eficàcia [...] per tractar el dolor. Estimula la producció d’endorfines i serotonina en el sistema nerviós central”

“Comparat amb el tractament farmacològic o la medicina tradicional, l’acupuntura es va associar amb una reducció significativa del dolor” afegeixen.

Per a més informació: Acupuntura per combatre el dolor menstrual

Publicado en Acupuntura, Medicina xinesa | Comentarios desactivados

Tractament de la endometriosi amb acupuntura

Els investigadors del Departament de Medicina Interna de l’Hospital Kaiserin Elisabeth (Viena) van dur a terme recentment un estudi d’observació dels efectes de l’acupuntura sobre l’endometriosi (aparició i creixement del teixit endometrial fora de l’úter i que entre altres símptomes produeix dolor)acupuntura olesa endometriosi

Van dividir a 101 dones a l’atzar en dos grups d’acupuntura. El primer grup va rebre acupuntura real en punts seleccionats de forma apropiada i el segon grup va rebre acupuntura no punts no específics (acupuntura falsa).

L’estudi conclou amb la constatació que el grup d’acupuntura real va mostrar una reducció significativa del dolor comparat amb els tractats amb acupuntura no específica.

Per a més informació: PubMed. Is acupuncture in addition to conventional medicine effective as pain treatment for endometriosi?

 

Publicado en Acupuntura, Medicina xinesa | Comentarios desactivados

L’acupuntura augmenta les probabilitats d’èxit en tècniques de reproducció assistida (IART, FIV, ICSI)

El 2002, “Fertility and Sterility” va publicar un estudi de FIV/acupuntura. Investigació dirigida pel Dr Wolfgang Paulus i els seus col.legues. Els investigadors van estudiar a 160 FIV-300x220dones sotmeses a FIV. La meitat va rebre el protocol estàndard del programa de fertilitat i l’altre meitat acupuntura agregada al protocol de la fertilitat que es va rebre abans i després de la transferència d’embrions. Els autors sostenen que: “l’anàlisi mostra que la taxa d’embaràs en el grup d’acupuntura és considerablement major que en el grup control (42,5% vs 26,3%, P =. 03)”.

•  Paulus WE, Zhang MM, Strehler E, El-Danasouri I & Sterzik K, 2002, ‘Influence of acupuncture on the pregnancy rate in patients who undergo assisted reproduction therapy,’ Fertility and Sterility, April 2002, Vol. 77, Issue 4, pp. 721-4.

La investigació ha demostrat que l’aplicació de l’acupuntura durant un programa de reproducció assistida té beneficis positius. Els estudis demostren que quan l’acupuntura es combina amb la fertilització in vitro (FIV) o injecció intracitoplasmàtica ICSI-300x209d’espermatozoides (ICSI), pot haver-hi un augment del 50% en les taxes d’embaràs en dones de totes les edats. Això és molt encoratjador tenint en compte que amb l’ús de la teràpia antiretroviral es dóna de mitjana només un 25% de probabilitats de concebre en un cicle de FIV. Els beneficis addicionals de l’acupuntura que s’han reportat inclouen la reducció dels efectes secundaris potencialment considerables relacionats amb les drogues de fertilitat, necessàries en la reproducció assistida, i el que és més important, reduint les probabilitats d’avortament involuntari.

“La bona notícia sobre l’ús d’acupuntura en el tractament de fertilitat és que el benefici 104-300x199no es veu afectat per l’edat, és a dir, tots els grups d’edat van mostrar un augment en les taxes d’èxit de la FIV amb la teràpia d’acupuntura” (Dra. Caroline Smith).

Al nostre programa de fertilitat donem suport a les dones de totes les edats, tant les que es sotmeten a una FIV (fecundació / fertilització in vitro), com les que ho fan a altres formes de reproducció assistida (IART i ICSI).

Publicado en Acupuntura | Comentarios desactivados

L’acupuntura ajuda a incrementar la fertilitat

Diverses investigacions han conclòs que l’acupuntura juntament amb la fertilització in vitro (FIV) està ajudant a incrementar l’índex d’embarassos i natalitat.
Científics i professors de tres universitats han col·laborat per a una investigació sistèmica de diversos estudis. Després d’analitzar els resultats van determinar que el tractament amb acupuntura (abans i/o després de la transfusió embrionària) augmenta les possibilitats d’embaràs.

fertilitat
El tractament amb acupuntura s’ha practicat des de fa segles per a tractar els problemes d’esterilitat i fertilitat, aquesta investigació és només un fet més que comprova la gran utilitat d’aquesta tècnica per ajudar durant aquest procés.
Per a més informació: Medical Publication of the Year (BMJ)

Publicado en Acupuntura | Comentarios desactivados

Electroacupuntura + Quimioteràpia per a pacients amb tumor maligne

Aquest estudi va tenir com a objectiu comparar els efectes clínics entre els efectes de la electroacupuntura en el punt ZuSanLi en combinació amb el tractament típic del goteig nauseaintravenós de granisetrón per reduir les nàusees i els vòmits causats per la quimioteràpia en pacients amb tumor maligne.
En el grup d’observació (127 pacients) van ser tractats amb electroacupuntura combinant amb el goteig intravenós de granisetrón, i en el grup control (119 casos) van ser tractats únicament amb el goteig intravenós d’aquest medicament.
En el grup d’observació la taxa d’efectivitat total va ser del 90,5%, la qual va ser superior a la del 84,0% en el grup control (P <0,01). Concloent que l’electroacupuntura en el punt ZuSanLi (36E ) pot reduir significativament els símptomes de les nàusees i vòmits causats per la quimioteràpia.

Per a més informació: PubMed – [Electroacupuncture at Zusanli (ST 36) for treatment of nàusea and Vomiting caused by the chemotherapy of the malignant tumor: a multicentral randomized controlled trial].

Publicado en Acupuntura | Comentarios desactivados