Acupuntura en pacients amb dolor lumbar crònic

L’eficàcia i l’acceptació de l’acupuntura en pacients amb dolor lumbar crònic: Resultats d’un assaig prospectiu, aleatoritzat i controlat.

Objectiu: Investigar l’efectivitat de l’acupuntura addicional en els pacients amb dolor lumbar crònic que van participar en un programa de rehabilitació per a pacients hospitalitzats.Acupuntura, Olesa de Montserrat, Lumbago, lumbàlgia

Disseny: Els pacients van ser assignats a l’atzar a un dels dos grups (A i B), tant per rebre un programa de rehabilitació estàndard d’acord amb les directrius alemanyes. Els pacients en el grup A, a més, es van sotmetre a l’acupuntura dues vegades per setmana, realitzada per dos metges xinesos amb la formació de medicina xinesa. Al principi i al final del programa, així com als 3 mesos després, els pacients van completar qüestionaris sobre la qualitat relacionada amb la salut de la vida (Short – Form 36 Health Survey [SF -36]), les dades sociodemogràfiques i clíniques, actitud cap a la medicina xinesa, dolor, i els esdeveniments adversos.

Marc: Clínica de rehabilitació per a pacients hospitalitzats a Alemanya.

Pacients: Els pacients amb dolor crònic lumbar que participen en un programa de rehabilitació per a pacients hospitalitzats.

Les avaluacions: L’acceptació de l’acupuntura, la qualitat relacionada amb la salut de la vida i el dolor/símptomes.

Resultats: Es van analitzar cent quaranta-tres pacients: 74 en el grup A (intervenció) i 69 en el grup B (controls), el 67% van ser homes i el 33% dones, amb una edat mitjana de 50,7 anys. L’acceptació de la medicina xinesa va ser excel·lent: 89% dels pacients voldria que la medicina xinesa s’integrés en la rehabilitació hospitalària estàndard i el 83 % fins i tot ha pagat per ella si cal. Les respostes als qüestionaris SF-36 van mostrar que el grup A va informar significativament d’un millor funcionament físic, salut general, vitalitat i rol emocional respecte els del grup B. Els resultats de dolor al grup A van ser superiors als del grup B. En concret, el dolor de cama/peu assegut/dret (ciàtica), mal al transport de càrregues de 10 kg. o més, i picor a les mans i els peus havien disminuït significativament.

Conclusió: L’acupuntura va ser altament acceptada i tingut efectes positius en els pacients amb dolor lumbar crònic. Aquests resultats mostren que l’acupuntura pot ser un tractament efectiu i ben tolerat sense esdeveniments adversos.

Per a més informació:  Pubmed: Effectiveness and Acceptance of Acupuncture in Patients with Chronic Low Back Pain: Results of a Prospective, Randomized, Controlled Trial.

Esta entrada fue publicada en Sin categoría. Guarda el enlace permanente.